AUDENAERT BINNENDEUREN

Binnendeuren in alle stijlen en maten

Algemene Voorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.

Deze voorwaarden primeren op de eventuele voorwaarden van de koper.

Prijsopgaves in onze toonzaal doen we op basis van standaard afmetingen deuren en op de info die de koper ons aanbiedt.

Bij opmeting ter plaatse ken het gebeuren dat er afwijkende afmetingen worden vastgesteld.

Deze meerkosten zullen dan vermeld worden en een meerprijs zijn op de reeds gemaakte offerte.

Offertes zijn 30 dagen geldig.

Bij het aangaan van een bestelling door ondertekening offerte of bestelbon, verplicht de klant zich tot afname van de materialen.

Bij eventuele afzegging van een bestelling , om welke reden dan ook, zal in onze hoofde een schadeloosstelling opeisbaar zijn van 50% van de bestelsom.

Een vertraging op de overeengekomen termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

We behouden ons het recht om goederen te factureren naargelang de levering, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

Wij vragen bij bestelling een voorschotfactuur van 30% en het restsaldo bij plaatsing.

Tenzij anders overeengekomen en vermeld op de bestelbon.

Materialen blijven onze volledige eigendom tot zolang deze niet volledig zijn betaald door de klant.

Bij geen betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling over de nog verschuldigde sommen een verwijlinterest betaald moeten worden tegen een rentevoet van 8,5% per jaar.

Bovendien worden op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75€.

De BTW, andere heffingen en lasten en hun wijzigingen zijn steeds ten laste van de medecontractant.

Eventuele klachten dienen te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na levering, afhaling of plaatsing.

De klacht kan hoogst aanleiding geven tot het vervangen van het ongeschikt bevonden materiaal.

Onze verantwoordelijkheid kan in geen geval ingeroepen worden voor hogere bedragen dan de gefactureerde waarde.

In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde en het vredegerecht van Sint-Niklaas bevoegd.

Hout is een natuurlijk en levend product , kleine afwijkingen in rechtheid en vlakheid zijn nooit uit te sluiten.

Van zodra binnendeuren geplaatst zijn is de klant verantwoordelijk de juiste luchtvochtigheid (55 – 65%) en een temperatuur van 18 – 22° optimaal te behouden.

Onafgewerkte deuren bij plaatsing dienen onmiddellijk na plaatsing te worden behandeld.

Foutief aanbrengen van afwerkingsproducten door de klant vallen nooit op onze verantwoordelijkheid.

Locatie

Hoogeindeken 7b

9170 Sint Gillis Waas

Openingstijden

Enkel op afspraak

Maandag tot Vrijdag

Contact

0478 37 51 53

Mail ons